Career


Welcome to the job application page of Azerbaijan Airlines CJSC.

Azerbaijan Airlines is always seeking talented, dedicated professionals. If you are interested in joining an environment that encourages teamwork and creativity, you can send us your CV by filling out a questionnaire on our website.

Please take into account that given the large number of applications to our airline, we will not be able to respond to each candidate individually. Your profile will be added to our candidate database and we will contact you as soon as there is a suitable vacancy matching your CV.

Submit your application

Available vacancies

Category:
Others

Place:
Baku

Publication date:
2022-04-06

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Job responsibilities:

 • Development of documented procedures in accordance with the requirements of AZS ISO / IEC 17025-2020 standard; 
 • Implementation, maintenance and improvement of laboratory management system in accordance with the requirements of AZS ISO / IEC 17025-2020 standard;
 • Identifying deviations from the laboratory management system or procedures for laboratory work and taking measures to prevent and minimize them; 
 • Reporting to the laboratory management on the operation of the laboratory management system and any areas that need to be improved; 
 • Ensuring the effectiveness of laboratory work; 
 • Know and be able to perform physical and chemical analysis of  fuels and lubricants and special liquid samples and prepare an opinion based on the results of  the analysis. 

Main requirements: 

 • Higher education;
 • Computer skills: MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook);
 • Ability to express one's opinion;
 • Sociability;
 • Teamwork skills;
 • Planned approach to work;
 • Constant work on yourself;
 • Opportunities for business travel.

Language skills: Azerbaijani: the ability to grammatically correctly express one's thoughts in writing, english - good, russian - good.

Special requirements: Preference will be given to candidates who have experience in developing documented procedures in accordance with the requirements of ISO 17025 for at least 3 years and who speak English and Russian.

Work schedule: Monday-Friday: 09:00 - 18:00.

Salary: According to the staffing table.

Category:
Fuel and lubricants

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-06

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Job responsibilities:

 • Carrying out high-quality repairs, maintenance and timely elimination of equipment;
 • Replacement of filter elements;
 • Carrying out daily maintenance, TX-1, TX-2 and overhaul of equipment in the area of ​​the YSM warehouse;
 • Installation and dismantling of equipment;
 • Repair of equipment for office buildings;
 • Ensuring order in the production area;
 • Comply with the rules of fire safety, labor protection, safety and industrial sanitation.

Main requirements: 

 • Ability to express one's opinion;
 • Sociability;
 • Teamwork skills;
 • Planned approach to work;
 • Constant work on yourself.

Language skills: аzerbaijani - excellent.

Special requirements: Candidates must be in good physical shape to perform their work functions freely and safely, as the nature of the work requires physical strength and the ability to work at heights. Preference is given to persons aged 21 to 45 years

Work schedule: 2 shifts:

1 shift: 08.00-20.00

2 shift: 20.00-08.00

2 days off after 2 business days

Salary: According to the staffing table

 

Category:
Fuel and lubricants

Place:
Baku

Publication date:
2022-05-10

Expire date:
2022-06-10

Submit your application

Job responsibilities:

 • Knowledge of traffic rules;
 • General knowledge of the car;
 • Know and strictly follow the safety regulations for the operation of special vehicles, as well as be able to recognize and use the fire equipment of special vehicles. 

Main requirements: 

 • Driving category – CE;
 • Ability to express one's opinion;
 • Sociability;
 • Teamwork skills;
 • Planned approach to work;
 • Constant work on yourself.

Language skills:  azerbaijani - excellent

Special requirements: 3-5 years of experience

Work schedule: 2 shifts:

1 shift: 08.00-20.00

2 shift: 20.00-08.00

2 days off after 2 business days

Salary: According to the staffing table

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-13

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Yeni  obyektlərin qəbulu və istismara verilməsi üzrə texniki sənədlərə, həmçinin, xidmətin obyektlərinin tikintisi, montajı və ya yenidən qurulması üzrə texniki layihələrə, tədqiqat materiallarına baxılmasında, onların müzakirəsində və rəy tərtib olunmasında iştirak etməli;
 • Hava gəmilərinin uçuşlarının radiotəminatının plan üzrə uçuş zamanı yoxlamalarının keçirilməsində iştirak etməli;
 • Radionaviqasiya və rabitə  vasitələrinin təkmilləşdirilmə planının reallaşdırılmasını təmin etməli;
 • Ehtiyat radiotexniki təminat vasitələrinin və elektrik qida mənbələrinin iş  qabiliyyətini mütəmadi olaraq yoxlamalıdır.

Tələblər: 

 • Ali texniki təhsilli
 • Öz üzərində daima işləyən
 • İşə planlı yanaşmalı

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: II növbəli-  2 iş günündən sonra istirahət günü

 • I növbə 08:00-20:00;
 • II növbə 20:00-08:00.         

Xüsusi tələblər: Füzuli şəhərində yaşayanlara  üstünlük verilir.

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-19

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Uçuş marşrutları, beynəlxalq və yerli uçuş xətləri haqqında məlumatlara malik olmalı,həmçinin hava gəmilərinin geri dönmə hüdudunu və aerodrom üçün təyin edilmiş hava minimumlarını bilməlidir;
 • Hava limanının iş həcminə uyğun olaraq sinoptik materialların qəbulunu, analizini, həmçinin aerodrom və ya marşrut üzrə meteoroloji şərait proqnozlarının işlənib-hazırlanmasını yerinə yetirməli və uçuşların təhlükəsiz yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün zəruri olan digər meteoroloji məlumatları hazırlamalıdır;
 • Yeni proqnoz metodlarını tədqiq etməli, öz işində müasir proqnoztika üsullarını tətbiq etməyi bacarmalıdır;
 • Füzuli       hava limanı ərazisində enib-qalxan və ya Uçuş İnformasiya Ərazisi (FİR) zonasından keçən istənilən növ uçuşların meteoroloji təminatını yerinə yetirməlidir.

Tələblər:

 • Ali texniki təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: II növbəli -  2 iş günündən sonra 2 istirahət günü:

 • I növbə 08:00-20:00;
 • II növbə 20:00-08:00.     

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-19

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Meteorloji sistem və avadanlıqlarının operativ işçi vəziyyətini təmin etməli və  lazım olduqda onları təmir etməlidir;
 • Meteoroloji məlumatların vaxtında və keyfiyyətli ölçülməsini, bu məlumatların ünvanlara operativ çatdırılmasını təmin etməlidir;
 • Bütün meteoroloji cihaz və avadanlıqlarının «mülki aerodromlarda istismar  normalarının» tələblərinə uyğun dəqiq uçotunu aparmalıdır;
 • Müəyyən edilmiş reqlamentə uyğun işləri yerinə yetirməli, sistemin və ehtiyat avadanlığının işində baş vermiş nasazlığı aradan qaldırmalıdır.

Tələblər:

 • Ali texniki təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: II növbəli -  2 iş günündən sonra istirahət günü

 • I növbə 08:00-20:00;
 • II növbə 20:00-08:00.     

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-19

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • obyekin       quruluş sxemlərini bilməlidir;
 • ona həvalə olunmuş radiotexniki avadanlıqların prinsipial elektrik və montaj sxemlərini bilməlidir;
 • RTA-da yaranan nasazlıq və işdən etirazetmə hallarında yubanmadan ehtiyat vasitələrini işə qoşmalı və nasazlığı dərhal aradan qaldırmalıdır;
 • texniki-istismar sənədlərini vaxtında və düzgün doldurmalıdır; 
 • növbəni qəbul edərkən texniki-istismar sənədlərində olan qeydlərlə tanış olmalı, ötən növbə ərzində avadanlığın işi haqqında şifahi məlumat almalı, növbənin sonunda obyektin avadanlıqlarının vəziyyəti və növbəni təhvil verməsi haqda jurnalda qeydiyyat aparmalıdır.

Tələblər:

 • Ali texniki təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili: əla.

İş qrafiki: İş qrafiki: II növbəli-  2 iş günündən sonra 2 istirahət günü

 • I növbə 08:00-20:00;
 • II növbə 20:00-08:00.     

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-20

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • operativ texniki xidmət cədvəllərinə müvafiq olaraq obyektin avadanlıqlarına baxış keçirməlidir;
 • əsas və ehtiyat komplektlərin (dəstlərin) ön tərəfindəki cihazlar ilə, dairəvi müşahidə indikatoru (DMİ) ilə, MODEM-lərin, ARP-80 cihazının işinə göstərilən indikator vizual nəzarəti yerinə yetirməlidir; 
 • növbə ərzində obyektin  avadanlıqlarının düzgün istismarını və fasiləsiz işini təmin etməlidir;
 • RTA və rabitə vasitələrinin işində nasazlıq və çatışmazlıqlar baş verdikdə, dispetçer heyəti tərəfindən obyektin avadanlığının işinə iradlar tutulduqda, ehtiyat avadanlıqlarına keçərək fasiləsiz işi təmin etməli, yubanmadan baş vermiş nasazlığın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməli, dərhal obyekt rəhbərinə, növbədə olan mühəndisə məlumat verməlidir.

Tələblər:

 • Peşə ilə bağlı təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: II növbəli -  2 iş günündən sonra 2 istirahət günü:

 • I növbə 08:00-20:00;
 • II növbə 20:00-08:00.     

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-20

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Rabitə vasitələrinin keyfiyyətli istismarını, etibarlı və fasiləsiz işini təşkil və təmin etməlidir;
 • Rabitə vasitələrində yaranan  nasazlıq və sıradan çıxma halları yarandıqda yubanmadan ehtiyat vasitələrinin işə qoşulmasını təmin etməli, nasazlığın aradan qaldırılması üçün təcili  tədbirlər görməlidir; 
 • Rabitə vasitələrində yaranan  nasazlıq və sıradan çıxma halları yarandıqda obyekt rəhbərini dərhal məlumatlandırmalıdır;
 • Rabitə vasitələrinə texniki xidmət keçirilməsi və təmir olma cədvəllərini tərtib etməlidir;
 • Obyektdə rabitə vasitələrinin ehtiyat hissələrinin sərf olunmasının qeydiyyatını təşkil etməlidir.

Tələblər:

 • Ali texniki təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: Bazar ertəsi-Cümə günü09:00 – 18:00

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

 

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-20

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • RTA vasitələrinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminatını təşkil  etməlidir;
 • Obyektlərdə olan elektrik avadanlıqlarının texniki istismarını və yüksək keyfiyyətli işini təşkil etməlidir; 
 • Obyektlərdə elektrik enerjisi olmadıqda dizel-generatorların işə salınması işini  təmin etməlidir;
 • Plana əsasın paylayıcı elektrik qida mənbələrinin torpaqlama qoruyucusunu yoxlamalıdır;
 • Alçaq gərginlikli güc şəbəkələrinin təmir edilməsinə nəzarəti həyata keçirməlidir;
 • Texniki istismar qaydaları ilə müəyyən olunmuş vaxtlarda profilaktiki baxış keçirməli, elektirk şəbəkəsinin xətləri və avadanlıqlarının izolyasiyası, torpaqlama konturunun vəziyyəti və mühafizə vasitələrinin vəziyyətini yoxlamalıdır.

Tələblər:

 • Ali texniki  təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: Bazar ertəsi-Cümə günü09:00 – 18:00

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-20

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • HHİ və hava gəmilərinin enməsini təmin edən bütün radiotexniki vasitələrin işini reqlamentə, texniki istismar qaydalarına, dövlət standartları və normalarına uyğun təşkil etməlidir;
 • Radionaviqasiya, radiolokasiya və rabitə vasitələrinin təkmilləşdirmə planının reallaşdırılmasını təmin etməlidir; 
 • Hava gəmiləri uçuşlarının radiotexniki təminatının plan üzrə uçuş zamanı yoxlamalarının keçirilməsində iştirak etməlidir;
 • Obyektlərin texniki vəziyyətini, işin təşkilini, istismar və texniki sənədlərin aparılmasını müntəzəm surətdə yoxlamalı, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə onlıarın aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görməlidir.

Tələblər:

 • Ali texniki  təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki: Bazar ertəsi-Cümə günü09:00 – 18:00

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

Category:
Navigation

Place:
Fuzuli

Publication date:
2022-05-20

Expire date:
2022-07-15

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • HHİ və hava gəmilərinin enməsini təmin edən bütün radiotexniki vasitələrin işini reqlamentə, texniki istismar qaydalarına, dövlət standartları və normalarına uyğun təşkil etməlidir;
 • Radionaviqasiya, radiolokasiya və rabitə vasitələrinin təkmilləşdirmə planının reallaşdırılmasını təmin etməlidir; 
 • Hava gəmiləri uçuşlarının radiotexniki təminatının plan üzrə uçuş zamanı yoxlamalarının keçirilməsində iştirak etməlidir;
 • Obyektlərin texniki vəziyyətini, işin təşkilini, istismar və texniki sənədlərin aparılmasını müntəzəm surətdə yoxlamalı, çatışmazlıqlar aşkar edildikdə onlıarın aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görməlidir.

Tələblər:

 • Ali texniki  təhsil 
 • Kompüter bilikləri: MS Office (MS Word, MS Outlook)
 • Fikrini izah etmək qabliyyəti;
 • Ünsiyyət qurma bacarığı;
 • Komandada işləmək bacarığı;
 • İşə planlı yanaşması;
 • Öz üzərində daima çalışmaq
 • Ezamiyyə imkanları.

Dil bilikləri: azərbaycan dili - əla, ingilis dili - orta, rus dili - orta.

İş qrafiki:Bazar ertəsi-Cümə günü09:00 – 18:00

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

 

 

 

Category:
Others

Place:
Baku

Publication date:
2022-05-25

Expire date:
2022-06-25

Submit your application

Job Descriptions:• Provide complete and reliable information about telephones, the quality of their service, flight rules, air transportation, their rights and obligations;

• Inform AZAL CJSC of any changes in the flight schedule, offer and provide more suitable flights and booking changes;

• Changes to e-tickets to require financial payments;

• Regularly inform management about complaints and suggestions received from passengers;

• In case of failure of technical means, disconnection, etc. to take urgent measures to eliminate problems in such cases and immediately inform the management;

• Work regularly to improve your skills and technological knowledge;

• Strict observance of production discipline and work schedule, maintenance of the workplace in good condition, careful use of existing equipment and premises;

• Ensure the material and moral interests of AZAL CJSC in its activities, prevent actions that could damage the reputation and work of the company;

• Maintain a serious working atmosphere and mutual cooperation in the team;

• Independently optimally and promptly respond to non-standard requests of passengers.

Requirements:

• Complete secondary education

• Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

• Knowledge of the AMADEUS system is desirable.

Languages: Azerbaijanian: excellent, English: excellent, Russian: intermediate

Personal qualities:

• Ability to express one's opinion

• Ability to communicate

• Teamwork skills

• Planned approach to work

• Constant work on yourself

Working hours: 2 shifts:

1 shift: 08.00-20.00

2 shift: 20.00-08.00

2 days off after 2 business days

Salary: As per staffing table

 

Category:
Service

Place:
Ganja

Publication date:
2022-05-25

Expire date:
2022-06-25

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 •  Hava Limanının Aerovağzal terminalının gəliş və gediş sahəsində, gözləmə zalında sanitariya qovşaqlarında təmizliyə və səliqə-səhmana nəzarət etmək, sərnişinlər tərəfindən qayda – qanuna  riayət edilməsinə baxmaq;
 • Əlil, xəstə, ahıl və uşaqlı sərnişinlərə köməklik göstərmək;
 • Hava Limanının Aerovağzal binasında sərnişinləri istiqamətləndirmək, sərnişinlərin tələbi ilə onlara şifahi arayışlar vermək;
 • Hava Limanına məxsus əşyalara ziyanlıq dəydikdə onun dəyərini müəyyənləşdirib, mövcud qaydaya uyğun onlara akt tərtib etmək;
 • Hava Limanının istehsal otaqlarının və zalın xadimələrinin işinə nəzarət etmək;
 • Sərnişinlər tərəfindən yüklərin daşınması üçün istifadə etdikləri əl yük arabalarının istifadə etdikdən sonra, yerinə qaytarılmasına nəzarət etmək. 

Tələblər: 

 • Tam orta təhsil

Dil bilikləri: Azərbaycan dili: əla,  İngilis dili: orta , Rus dili: orta

Şəxsi keyfiyyətlər: 

 • Fikrini izah etmək qabiliyyəti
 • Ünsiyyət qurmaq bacarığı
 • Komandada işləmək bacarığı
 • İşə planlı yanaşma
 • Məsuliyyətli

İş qrafiki: 2 növbəli: 

1-ci növbə: 08.00-20.00

2-ci növbə 20.00-08.00

2 iş günündən sonra 2  istirahət günü

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

Category:
Service

Place:
Ganja

Publication date:
2022-06-01

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Nasos qurğularının vaxtı-vaxtında yağlanması işlərini yerinə yetirir.
 • Sıradan çıxmış nasos qurğularının təmir edilməsi prosesində yaxından iştirak edir.
 • Nasos qurğularının düzgün işlənməsinə nəzarət edir.
 • Nasos qurğularının fasıləsiz işinin təmin edilməsinə nəzarət edilməsi.
 • Nasos qurğuları yerləşən binanın daxilində təmizlik və səliqə-səhman yaratmaq.
 • Nasos qurğularının işi haqqında jurnalda qeydlərin vaxtı-vaxtında aparılması.
 • Avadanlıqların cari təmiri və daha mürəkkəb təmir işlərinin yerinə yetirilməsi.

Tələblər:

 • Orta təhsil;
 • Fikrini izah etmək qabiliyyəti
 • Ünsiyyət qurmaq bacarığı
 • Komandada işləmək bacarığı
 • İşə planlı yanaşma
 • Məsuliyyətli

Dil bilikləri:  Azərbaycan dili: əla, İngilis dili: orta, Rus dili: orta

İş qrafiki: 2 növbəli: 

1-ci növbə: 08.00-20.00

2-ci növbə 20.00-08.00

2 iş günündən sonra 2 istirahət günü

Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq

Category:
Service

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-01

Expire date:
2022-06-30

Submit your application

Job responsibilities:

 • Know and communicate detailed information about activities AZAL closed joint stock company.
 •  Provide a high level of service to citizens, provide them with complete and reliable information about seats on flights, air ticket prices, air transportation rules, rights and obligations of passengers.
 • Implementation of booking and issuance of air tickets.
 • Comply with the rules for issuing air tickets, receipts of various fees, daily reporting forms and other transport documents
 • Ensure accurate and timely preparation of daily reports and timely submission to the company's accounting department.

Main requirements: 

 • Secondary education;
 • Computer skills: MS Office (MS Word, MS Excel, Outlook); 
 • More than three years of work experience;
 •  Planned approach to work;
 •  The ability to express one's opinion;
 •  Ability to communicate;
 • Constant work on yourself;
 •  Team work skills.

Language skills: Azerbaijani – excellent (grammar, spelling, stylistic). English and Russian - good

Work schedule: 2 shifts:

1 shift: 08.00-20.00

2 shift: 20.00-08.00

2 days off after 2 business days

Salary: According to the staffing table.

Category:
Flight service

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-17

Expire date:
2022-07-17

Submit your application

Job responsibilities:

• Planning for the training of aviation specialists;

• Timely verification of training programs for aviation specialists for compliance with domestic and international standards;

• Monitor the proper completion of training reports, store and record these reports electronically.

Requirements:

• Higher aviation education;

• Computer skills: MS Office (Word, Outlook, Power Point);

Languages: Azerbaijani: excellent, English: excellent, Russian: desirable.

Personal qualities:

• Ability to express one's opinion;

• Sociability;

• Teamwork skills;

• Planned approach to work;

• Constant work on yourself.

Working hours: Monday-friday, 09.00-18.00

Days off: Saturday and sunday

Salary: As per staffing table

 

Category:
Others

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-20

Expire date:
2022-07-29

Submit your application

Job responsibilities:

 • Ensure the registration and maintenance of aircraft flight and maintenance documentation;
 • Receive documents received by e-mail, register them and distribute them to the necessary structures;
 • Keep records of technical literature in the library and ensure its preservation;
 • Register the electronic materials of the technical literature of the aircraft operated by the airline.

Main requirements: 

 • Secondary technical education
 • Computer skills: MS Word-good, MS Excel-good,       MS Outlook-good
 • Be responsible and accurate in their work

Language skills: Azerbaijani: excellent, English: good, Russian: average

Work schedule: Monday-Friday: 09:00 - 18:00

Salary: According to the staffing table

Category:
Security / protection

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-22

Expire date:
2022-07-22

Submit your application

Job responsibilities:

• Start work at the designated location as directed by the Chief Inspector;

• Prevent the transfer of prohibited items and substances on board the aircraft to controlled and protected restricted areas and immediately inform the chief inspector if such items are found;

• In case of detection or receipt of suspicious items, unknown bags or parcels, immediately report this to the senior inspector, and if this is not possible, directly to the duty officer;

• Comply with the rules of labor protection, safety and fire safety in the performance of official duties.

Requirements:

• Complete secondary education

Languages: Azerbaijani: excellent, english: intermediate, russian: intermediate

Personal qualities:

• Ability to express one's opinion

• Ability to communicate

• Teamwork skills

• Planned approach to work

• Constant work on yourself

• Opportunities for business travel

Working hours: 2 shifts:

1 shift: 08.00-20.00

2 shift: 20.00-08.00

2 days off after 2 business days

Salary: As per staffing table

 

Category:
Service

Place:
Baku

Publication date:
2022-06-22

Expire date:
2022-07-22

Submit your application

Job responsibilities:

 • “Azerbaijan” VIP in the hall of official delegations passenger service “VIP persons, their family members and other important persons should be served
 • Manage the queue of passengers wishing to check in at the checkpoints, determine the status of persons entering the halls, organize and ensure the payment, prevent outsiders from entering the halls
 • Inquire passengers during check-in and baggage clearance
 • Check passports / visas, check the requirements of the country during the clearance of transit luggage, carry out a request for aviation security during the clearance of luggage;

Main requirements: 

 • High education
 • Ability to communicate and speak fluently
 • Be responsible
 • Ability to communicate and work in a team
 • Computer skills: MS Word-good, MS Excel-good, MS Outlook-good
 • Be responsible and accurate in their work

Language skills: Azerbaijani: excellent, English: good, Russian: good

Work graphic:

Second shift - a day off after 2 working days

• I shift 08: 00-20: 00;

• II turn 20: 00-08: 00

Salary: According to the staffing table

Dear passengers and customers

Please take into account that due to the ongoing technical work our WhatsApp support service will be temporarily disabled. Please send your requests to callcenter@azal.az or via the feedback form on our website:
https://help.azal.az/hc/ru/requests/new