Təhlükəli əşyalar

Uçuşun təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə aşağıdakı qaydalara riayət olunmalıdır:

Mayelərin əl yükündə daşınma qaydası

Hər biri 100 ml-dək (3.4 oz) həcmli qablarda ümumi həcmi 1 litrdən çox olmayan, ağzı bağlı şəffaf plastik paketdə olduqda mayelərin əl yükündə daşınmasına icazə verilir.

Həcmi 100 ml-dək tutumlarda daçınması mümkün olmayan lakin səfər zamanı həyat ümün vacib olan, tibbi və ya diyetik  tələbatı təmin etmək üçün zəruri olan mayelər yuxarıda göstərilən məhdudiyyətlərdən azad olunur.

Sizin baqajınızda daşınması qəti qadağan olunmuş əşyalar:

dangeros_1.jpg

dangeros_2.jpg

dangeros_3.jpg

dangeros_4.jpg

dangeros_5.jpg

dangeros_6.jpg

dangeros_7.jpg

Radioaktiv maddələr Qaz Partlayıcı maddələr Fişəng Zəhər Paslanmaya meylli maddələr Maqnitlər

Baqaja verilməsinə icazə verilən, amma qəti surətdə salona keçirilməsi qadağan olunan əşyalar:

dangeros_8.jpg

dangeros_9.jpg

dangeros_10.jpg

Təchizat Soyuq silah Odlu silah

 


Baqaja təhvil verilməsinə və ya daşınmasına icazə verilən əşyalar:

 

dangeros_11.jpg

dangeros_12.jpg

Tualet əşyaları:

ətirlər, aerozollar

Kibrit, alışqanlar

 

Xəbərdarlıq!

Təhlükəli əşyaların təyyarənin göyərtəsinə keçirilməsi qeyri-qanuni hesab olunur və qaydaları pozan şəxslər ittiham və cərimə oluna bilərlər.