Daşınmaların xüsusi halları - Azerbaijan Airlines

Uşaqlar, hamilə qadınlar və fiziki imkanları məhdud olan şəxslər

Müşayiət olunmayan azyaşlılar

5 yaşdan 14 yaşadək uşaqlar aviasiya şirkətinin reyslərinə yalnız 18 yaş və ondan böyük sərnişinin (valideyn/qəyyum və ya onların qanuni təmsilçisinin) müşayiəti ilə və ya aviaşirkətin uşaqların müşayiət olunması xidmətindən istifadə edərək böyük sərnişinin müşayiəti olmadan qəbul olunur.

Uşağın yaşı

Siz aviaşirkətin uşaqların müşayiət olunması xidmətindən istifadə edə bilərsinizmi?

 Uşaqların müşayiət olunması xidmətinin dəyəri nə qədər təşkil edir?

5 yaşadək

Bu xidmət göstərilmir, sizin uşağınız yalnız 18 yaş və ondan böyük sərnişinin (valideynlər/qəyyumlar və ya onların qanuni təmsilçilərinin) müşayiəti ilə uça bilər.

 

     Xidmət göstərilmir.

5 yaşdan

14 yaşadək

Uşaqların müşayiət olunması xidmətini əvvəlcədən təxsis etməlisiniz.

Sizin uşağınız üçün biletin dəyəri böyük tarifin istənilən münasibsinif üzrə ödənilir.

12 yaşadək müşayiət olunmayan uşaqlar üçün biletin dəyəri böyük tarifin  25 faiz məbləğində uşaq endirimi tətbiq olunur.     

50 EUR

14 yaşdan

18 yaşadək

Sizin uşağınız aviasiya şirkətinin reyslərində müşayiət olunmadan uça bilər və ya (valideynlər/qəyyumlar və ya onların qanuni təmsilçilərinin) istəyi ilə uşaqların müşayiət olunması xidməti sifariş oluna bilər.  

50 EUR

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC aşağıdakı hallarda uşaqların müşayiət olunması xidmətini göstərmir:

 

Ölkələr üzrə hüquqi tələblərdə fərqlər

Bəzi ölkələrin immiqrasiya xidmətləri gələn, gedən və tranzitlə keçən uşaqlar üçün əlavə sənədlər tələb edirlər. Tələb olunan əlavə sənədlər getdiyiniz ölkədən asılıdır, bu səbəbdən səfərdən əvvəl onlar barədə məlumat alın.

IATA Turizm Mərkəzi Sizə hər bir ölkə üçün tələb olunan sənədlər barədə tövsiyə verə bilər. Əlavə tələblərin göstərilməsi üçün uşağın doğum tarixini mütləq qeyd edin.

 

Reysə qədər

 

Hava limanında

 

Uçuş zamanı

 

Gəlmə zamanı

 

Uşaqların müşayiət olunması xidmətinin təxsis olunması barədə məlumat

 

Hamilə, zahı  qadınların və yeni doğulmuş körpələrin daşınması

Aviabiletin alınması və yerlərin bronlaşdırılması zamanı hamilə qadının, zahının və ya yeni doğulmuş körpənin daşınması aviaşirkətlə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır.

Hamilə qadın hava nəqliyyatından istifadənin mümkünlüyünü özü müəyyən edir və daşınma zamanı öz səhhətinə və ya (yeni doğulmuş yaxud doğulacaq) körpənin vəziyyətinə əsaslanaraq özünün və ya körpənin sağlamlığı üçün mümkün təhlükəni nəzərə alır. 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin reysləri ilə daşınmaya buraxılmır:

 

Hamilə qadınların, zahıların və yeni doğulmuş körpələrin daşınması üçün sənədlərin rəsmiləşdirilməsi qaydası:

Qeydiyyat zamanı hamilə sərnişin tərəfindən şifahi təqdim edilən məlumata əsasən 26 həftəyədək hamiləlik müddətində olan sərnişin “hamilə qadınların daşınması zamanı aviaşirkətin məsuliyyətdən azad edilməsi barədə bəyannamə”ni doldurmalı və imzalamalıdır. Bu zaman sərnişinin hamiləliyi və sağlamlıq vəziyyəti barədə müalicə həkiminin arayışı tələb olunmur.

 Əgər qeydiyyat zamanı sərnişinin bildirişinə əsasən hamiləlik müddəti 26 həftədən 32 həftəyə qədərdirsə (32 həftə daxil olmaqla) sərnişin “hamilə qadınların daşınması zamanı aviaşirkətin məsuliyyətdən azad edilməsi barədə bəyannamə”ni doldurmalı və imzalamalı, habelə əlavə olaraq hamiləlik və sağlamlıq vəziyyəti barədə arayış təqdim etməlidir.

 Bu cür arayış sərnişinin müalicə aldığı tibb müəssisəsində rəsmiləşdirilməli və müalicə edən (təcrübə keçən) həkimin möhürü ilə təsdiqlənməlidir.  Arayışda hamiləliyin müddəti, onun növü (bir- və ya ikidöllü) olması, xarakteri (normal və ya mürəkkəb) və sərnişinin hava nəqliyyatı vasitəsilə daşımasını mümkün etməyən patologiyaların, vaxtından əvvəl doğuşun və ya düşmə riskinin olmaması barədə məlumat mütləq göstərilir.

 Yeni doğulmuş körpənin daşınması rəsmiləşdirilərkən doğum haqqında şəhadətnamə (doğum evinin arayışı) təqdim olunmalıdır. 7 gündən artıq   körpənin sağlamlıq vəziyyəti haqqında tibbi arayış tələb edilmir.

Daşıyıcı hamilə qadını, zahını, yeni doğulmuş körpəni birinci təyinat məntəqəsinə (“Azal”ın uçuş yerinə yetirdiyi məntəqəyə) qədər daşımaya qəbul edir və digər istismarçının daşımadan imtina etməsinə görə məsuliyyət daşımır. Daşıyıcı heç bir halda hamilə qadının, zahının, yeni doğulmuş körpənin səhhətinin ağırlaşmasına görə yaxud uçuş zamanı və ya uçuşdan sonra digər arzuolunmaz mənfi halların baş verməsinə görə məsuliyyət daşımır. Aviadaşıma rəsmiləşdirilərkən (Azərbaycana geriyə uçuş zamanı – hava gəmisində və ya “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərində) hazırkı daşıma qaydaları tətbiq edilir. 

 

Fiziki imkanları məhdud olan sərnişinlər

Sağlamlıq vəziyyətinə görə təyyarənin salonunda oturaq vəziyyətdə səyahət edə bilməyən və sağ-salamat çatdırılması üçün təyyarədə uzanmış vəziyyətində qalması tələb olunan sərnişin xərəkdə daşınan sərnişinlər kateqoriyasına aiddir.

Sərnişinlərin xərəkdə daşınması cədvəl üzrə reysin uçuşundan ən azı 48 saat əvvəl aviaşirkətlə razılaşdırılmalıdır. Həkim tərəfindən imzalanmış, xəstənin hava gəmisi vasitəsi ilə daşınmasına icazə verən və onun daşınması şərtləri qeyd edilən tibbi rəy təqdim olunmalıdır.

Ağır xəstələrin və xərəkdə olan sərnişinlərin daşınması yalnız həkimin (xəstənin  vəziyyəti/səhhəti həkim müşayiəti tələb edirsə) və ya uçuş zamanı xəstəyə qulluq edən şəxslərin müşayiəti ilə həyata keçirilir.

Xərəkdə xəstələrin daşınması hava gəmisində yer təqdim edilməklə və aşağıdakı qaydada ödəniş şərtilə həyata keçirilir:

Əgər sərnişinin hərəkət etməsi üçün fiziki imkanları məhduddursa və onun daşınması üçün araba tələb olunursa, belə hallarda həmin daşınma əvvəlcədən aviaşirkətlə razılaşdırılmalıdır.

Aviaşirkət qeydiyyat üçün hava limanına uçuş vaxtından 2 (bəzi hava limanlarda 3) saat əvvəl gəlməyinizi və bizim personalın Sizə lazımi kömək göstərməsi üçün mütləq qeydiyyat masasına müraciət etməyinizi tövsiyə edir.