Çatdırılmamış baqajın izlənilməsi - Azerbaijan Airlines

Gecikmiş bagajın izlənməsi

 

 

 

 

Siz problem haqqında bizə məlumat verdikdə, Sizə 4 hərfli və 6 rəqəmli baqaj arayış nömrəsini təqdim edəcəyik. Məsələn: GYDJ2123456