Heyvanlarla səyahət

Heyvanların təyyarə ilə daşınması

Heyvanların daşınması yalnız aviaşirkətin razılığı ilə həyata keçirilir və daşınan heyvanların sayı və növü üzrə məhdudiyyətlər mövcuddur. Ev heyvanınızı səfərə aparmaq qərarı verdiyiniz təqdirdə, təxsisetmə zamanı, aviabilet alarkən və ya aviaşirkətin məlumat mərkəzi vasitəsilə cədvəldə göstərilən uçuş vaxtından ən azı 24 saat əvvəl bu barədə məlumat verməlisiniz. Hava gəmisinin baqaj bölməsində daşınması üçün heyvanın (o cümlədən quşun) konteynerlə birlikdə çəkisi 75 kq-dan çox olmamalıdır.

Heyvanın uçuşa hazırlanması

Heyvanınızın uçuş ərzində sakitliyini təmin etmək üçün heyvan əvvəlcədən buna hazırlanmalıdır. Altı ay və ya daha əvvəl aviaşirkətin tələblərinə cavab verən daşıyıcı konteyner alın, içərisinə rahat, heyvana tanış olan döşənəcək salın və oyuncaqlarını qoyun – bura onun üçün həbsxana deyil, sevimli guşəsi olmalıdır. Heyvanın ev şəraitində qəfəsə alışmasına imkan yaradın.

Konteynerlə birlikdə çəkisi 32 kq-dan 75 kq-dək olan iri itlər təyyarənin baqaj bölməsində xüsusi qapalı konteynerlərdə aşağıdakı tələblərə uyğun olaraq daşınmalıdır:

  • Konteynerin hündürlüyü, eni və uzunluğu itin ölçüsünə uyğun olmalıdır və heyvanın təkcə oturması və uzanmasını deyil, həm də ayaq üstə dayana bilməsini və 360 ° sərbəst dönməsini təmin etməlidir;

  • Konteyner üzərindəki işarələr daşınan heyvanın maksimal icazə verilən çəkisini, həmçinin boş konteynerin kütləsini əks etdirməlidir;
  • Qəfəsin iki hissəsi boltla bərkidilməlidir. Hər hansı digər qıfıl sistemi olan qəfəslərdən istifadəyə icazə verilmir;
  • Çəkisi 32 kq-dan çox olan heyvanın yerləşdirildiyi istənilən konteyner ən azı iki tərəfdən tutacaqla təchiz olunmalıdır;
  • Qəfəsdə yeri möhkəmləndirilmiş bir su qabı qoyulmalıdır;
  • Qapı dörd tərəfdən kilidi bağlayan mərkəzləşdirilmiş kilidləmə sistemi ilə təchiz olunmalıdır. Bundan əlavə, hər tərəfdən plastik bağların istifadəsi tələb olunur;
  • Qəfəsin təkərləri çıxarılmalıdır və ya bağlamaq mümkündürsə bağlanmalı və ya yapışqan lentlə möhkəmləndirilməlidir;
  • Qəfəsin içinə ədyal, qəzet və ya digər hopdurucu material döşənməlidir. Nəzərə alın ki, saman və torfdan istifadə qadağandır; Heyvanın yerləşdirildiyi konteynerin hava gəmisinə yüklənməsi / düşürdülməsi zamanı əlavə qatlanan tutacaqların sınmaması üçün tutacaqlar qatlanmalı və yapışqan lentlə möhkəmləndirilməlidir.

Diri heyvan(lar) daşımaya görə məsuliyyət haqqında bəyannamə (PDF)

Heyvanların daşınması üçün “Azərbaycan Hava Yolları” Aviasiya Şirkətinin tarifləri:

AVIH (baqajda heyvan)  – baqajın pulsuz daşınma normasına daxil edilmir və baqajın çəkisi və ölçülərindən asılı olaraq ödəniş nəzərə alınmaqla baqaj üçün müəyyən edilmiş xüsusi haqq alınır.

Heyvanın qəfəslə birlikdə çəkisi: 32 kiloqramadək –  50 EUR; (40 GBP; 60 USD; 210 AED);

Heyvanın qəfəs ilə çəkisi:  32 kiloqramdan 75 kiloqramadək – 100 EUR; (80 GBP; 120 USD; 420 AED)

SÜç ölçünün cəmi üzrə qəfəsin ölçüsü 158 santimetrdən böyük olduqda (203 santimetrədək) – əlavə olaraq  50 EUR. (40 GBP; 60 USD; 210 AED);

Üç ölçünün cəmi üzrə qəfəsin ölçüsü 203 santimetrdən böyük olduqda – əlavə olaraq  100 EUR; (80 GBP; 120 USD; 420 AED)

PETC  (kabinədə heyvan) – əl yükünün pulsuz daşınma normasına daxil edilmir və  50 EUR (40 GBP; 60 USD; 210 AED) .

 Təyyarə salonunda eyni döldən olan və ümumi çəkisi 8 kiloqramdan artıq olmayan iki ev heyvanının (pişik, it, dekorativ quşlar) qəfəsdə daşınmasına icazə verilir. Üç ölçünün cəmi üzrə konteynerin (qəfəsin) ölçüsü  115 santimetrdən (55х20х40) böyük olmamalıdır. Heyvanla birlikdə qəfəsin çəkisi  8  kiloqramdan artıq olduğu halda heyvan baqaj bölməsində daşınmalıdır.

Uçuşların təhlükəsizliyini, habelə sərnişinlərin və aviaşirkətin əmlakının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə iri və aqressiv itlərin standart sərt plastik konteynerlərdə daşınması yolverilməzdir.

Belə heyvanların, habelə konteynerlə birlikdə çəkisi 32 kq-dan 75 kq-dək olan itlərin daşınması üçün möhkəm ağacdan, metaldan, fanerdən və ya analoji materiallardan hazırlanmış, qapısının hər bir tərəfi bir cüt qıfılla təchiz olunmuş xüsusi konteynerlədən istifadə edilməlidir.

Cəkisi  75  kiloqramdan artıq olan heyvanlar yalnız yük kimi rəsmiləşdirilir və daşıma üçün qəbul edilir.

Diri heyvanların daşınması məqsədilə  SSR  vasitəsilə  PNR -də qabaqcadan sorğu verilməli və təsdiq edilməlidir.